PRIMĂRIA COMUNEI CHEŢANI anunță publicul interesat că în data de 30.01.2018, orele 16,00 , organizează în localitatea Cheţani, Cămin Cultural, județul Mureș(lângă sediul primăriei), ședința publică de consultare a populației cu privire la documentația de reactualizare a

PLANLUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CHEŢANI.

Persoanele interesate mai pot trimite, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la propunerea de dezvoltare a satelor componente, la sediul Primăriei comunei Cheţani sau la adresa de e-mail: cheţani@cjmures.ro , până la data de 30.01.2018, completând chestionarul ce poate fi descărcat de pe pagina de internet a comunei, la adresa www.primariachetani.ro sau care poate fi obținut, la cerere, de la sediul Primăriei, Secretar U.A.T. Cheţani.

PRIMAR,

EMIL FLORIN MOCAN