0265-484.114      0265-484.114
  chetani@cjmures.ro
Rectificare – La anuntul cu Nr. 1871/29.06.2017 privind organizarea concursului de ocupare prin recrutare a funcției publice vacante de Referent
Posted on Categories Posturi vacante

R E C T I F I C A R E:

La anunțul cu nr.1871/29.06.2017 privind organizarea concursului de ocupare prin recrutare a funcției publice vacante de Referent,clasa III,grad professional debutant, vacant în cadrul Compartimentului impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Chețani.

  • în loc de:

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Comunei Chețani până la data de 25 iulie 2017, ora 16,00

  • se va citi:

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Comunei Chețani până la data de 26 iulie 2017,ora 16,00 inclusiv.

Primar – Mocan Emil Florin