0265-484.114      0265-484.114
  chetani@cjmures.ro

Localitatea Cheţani este situată pe malul drept al râului Mureş
La 7 km de oraşul Luduş şi la 50 km de Tg. Mureş, reşedinţa de judeţ
În vatra satului s-au descoperit urmele unei aşezări romane

Prima atestare documentară despre existenţa satului Cheţani datează din anul 1444, când se menţionează moşia Cheţa sub denumirea latină Predium-Keche, ca fiind situată între moşiile Hardey (de unde şi denumirea satului Hădăreni) şi moşia Gerendi (de unde numele satului Grindeni)

În anul 1270 este atestat documentar satul Hădăreni, sub numele de Hadrya, iar în 1928 satul Grindeni sub numele de Santca Cruce

În Ghidul Administrativ apărut în anul 1928, la Bucureşti, figurează comuna Cheţani, judeţul Turda, Plasa Luduş, aparţinând de Judecătoria Luduş
Bisericile Ortodoxe de lemn din Cheţani şi Grindeni construite în secolul XVIII, sunt monumente istorice.