0265-484.114      0265-484.114
  chetani@cjmures.ro

Formulare asistență socială

Formulare secretariat – relatii cu publicul

Formulare stare civila

Formulare taxe și impozite

Formulare urbanism

Formulare registru agricol