Proces verbal cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Chetani – 29.01.2019